Wat brengt een social-profitsalon teweeg?

 

Wat leert de ervaring van meer dan twintig Social-Profitsalons ons? Een Social-Profitsalon is niet zomaar een jobbeurs, zo blijkt. De salons brengen heel wat meer effecten teweeg dan het vinden van een job. Benieuwd naar meer? Lees hieronder wat de impact is voor de verschillende doelgroepen die deelnemen aan een salon.

 

Impact voor werkzoekenden

Door een salon leert een werkzoekende de social-profitsector kennen en verruimt die het persoonlijk netwerk. Zo maakt een bezoeker er kennis met allerlei werkgevers (en hun verwachtingen, voorwaarden, werkcultuur,...), met verschillende beroepen en met de opleidingen en trajecten die leiden naar de social-profitsector. Verder ontdekt een werkzoekende er de mogelijke ondersteuning in de zoektocht naar werk. Al deze info kan die persoon bovendien delen in het eigen netwerk. Op die manier raakt de sector ook breder bekend. 

Maar een Social-Profitsalon gaat verder dan louter informatie delen. Door de positieve en gemoedelijke sfeer en doordat de werkzoekende inspirerende praktijken leert kennen, ontwikkelt die een positieve attitude tegenover tewerkstelling in de sector. Ook als iemand op dat moment nog niet klaar is voor de arbeidsmarkt, kan dit ervoor zorgen dat de social-profitsector in de toekomst een aantrekkelijke sector wordt.

Is de werkzoekende wel klaar voor de arbeidsmarkt? Dan leiden wij die persoon toe naar de sector. Dit kan gaan van een tussenstap (richting vrijwilligerswerk, stage, opleiding,..) tot het solliciteren voor een job.

 

Impact voor werkgevers

Werkgevers die standhouder zijn op een social-profitsalon, benaderen actief potentiële werknemers met een migratieachtergrond. Ze leren deze groep beter kennen, bijvoorbeeld hun talenten, kennisniveau Nederlandse taal, ervaringen en achtergrond,... Werkgevers krijgen dankzij een salon up to date informatie over werkplekleren en mogelijke ondersteuning bij het aanwerven van mensen met een migratieachtergrond. Dit alles kan resulteren in een directe aanwerving, maar ook in een ander engagement zoals vrijwilligerswerk of een stage.

Door deel te nemen aan een salon verruimt ook de werkgever het netwerk: de organisatie wordt bekender bij werkzoekenden (en die hun netwerk). Tegelijkertijd kan de werkgever contacten leggen met andere aanwezige werkgevers, opleidingsinstellingen (bv. voor stageplaatsen) en ondersteunende organisaties.

We merken dat de salons social-profitorganisaties in beweging brengen: ze starten met een diversiteitsbeleid, ze doen aanvragen voor taalcoaching of ze werken nauwer samen met elkaar.

Last but not least: een werkgever die deelneemt aan een social-profitsalon draagt het belang uit van diversiteit en inclusie!