Hoe kan jij ervoor zorgen dat Ieder talent telt?

"Als je mensen een kans geeft, word je soms echt verrast door de competenties die zij hebben." - Familiehulp

Ieder talent telt, zéker in social-profitorganisaties.

Ben je een werkgever in de social profit en kies je voor multicultureel talent? Dan krijg je een sterk team. Want door diversiteit in je team, kom je tot verschillende invalshoeken en inzichten. Diversiteit bevordert de creativiteit en het probleem oplossend denken.

Maar je neemt ook een maatschappelijk engagement op. Want je geeft mensen een kans en je werkt aan een duurzame samenleving. Iets wat alle social-profitorganisaties zouden moeten nastreven.

Deel je ervaring op een social-profitsalon

Geef informatie over de beroepen in jouw organisatie en maak de werkzoekenden warm om in de social-profitsector te stappen.

Ontdek wanneer we een social-profitsalon in jouw regio organiseren. En meld je aan bij Steffie van VIVO.

Organiseer een inleefmoment

Zo kan een werkzoekende op een paar uurtjes ervaren hoe het is om in jouw organisatie te werken. Is die bepaalde job echt iets voor hem of haar?

Laat hem of haar een dagje meelopen met jouw vast personeel. Want dit kan de eerste kennismaking met de social profit zijn. Inspireer de werkzoekende en laat hem of haar dromen van die perfecte job.

Schrijf je in als werkgever.

Organiseer een werkervaringstraject

Wil je een werkzoekende met migratieachtergrond langer laten proeven van een job in jouw organisatie? Dat kan!

  • Oriëntering: Je kan deze persoon helpen zich te oriënteren naar een bepaalde job. Dat kan door een Inleefmoment (een paar uur tot een dag) aan te bieden, of een Beroepsverkennende stage (één week tot 30 dagen).  
  • Competentieversterking zonder aanwering: Door een tijdje mee te draaien in je organisatie, kan een werkzoekende zijn competenties voor de job bijschaven. Dit kan onder andere door Vrijwilligerswerk, een Werkervaringsstage, Opleidingsstage, Artikel 60/Tijdelijke Werkervaring  of een Beroepsinlevingsovereenkomst (BIO). Als werkgever is het aan jou de keuze om deze persoon na de stage al dan niet aan te werven. 
  • Aanwerving met competentieversterking on the job: Wil je een werkzoekende een langere termijn kans geven om zijn competenties te versterken? Dan kan je kiezen voor een Individuele Beroepsopleiding (IBO) of een reguliere tewerkstelling (met eventuele financiële ondersteuning en opleidingsondersteuning).

De overzichtstabel van werkplekleren van VDAB vind je hier

>>> Als je organisatie behoort tot PC 319.01 of PC 331, kan je in de loop van dit project een financiële ondersteuning aanvragen voor het organiseren van werkplekleren. Lees hier alles over de voorwaarden.  

Interessante tools en contacten

 

Mail ons