De brug slaan als professional?

De social-profitsector is op zoek naar MULTICULTUREEL talent. Jij kan als professional de brug maken! 

De social-profitsector is op zoek naar MULTICULTUREEL talent

Er is steeds meer diversiteit in het cliënteel van social-profitorganisaties en steeds meer organisaties beseffen dat een divers personeelsbestand een meerwaarde is voor de kwalitatieve dienstverlening.

Met het project Ieder Talent Telt willen we multicultureel talent en diversiteitsgezinde werkgevers uit de social profit met elkaar in contact brengen.

Hoe pakken we het aan?

  • We ontwikkelden deze website met een visuele talententest en offline beroepenfiches (onderaan deze pagina te downloaden) of uitgebreidere online beroepenfiches om Multicultureel Talent aan te sporen te kiezen voor een beroep in de social profit. 
  • Samen met het Minderhedenforum, Agentschap integratie en inburgering en andere lokale partners motiveren we multicultureel talent om voor de social profit te kiezen door hen laagdrempelig manier te benaderen en hen uit te nodigen voor een social-profitsalon.
  • We organiseren regionale social-profitsalons: op deze events brengen we mensen met een migratieachtergrond in contact met diversiteitsgezinde werkgevers, opleidingsinstanties en ondersteunende partners zoals VDAB en Agenschap integratie en inburgering.
  • De Vlaamse zorgambassadeur biedt inleefmomenten aan.
  • We voorzien extra ondersteuning via Buddy-werking in samenwerking met Mentor2work van het Minderhedenforum
  • Met Verso en het Vlaams welzijnsverbond sensibiliseren en informeren we werkgevers en ontwikkelen we verschillende ondersteunende tools

Wat kan je als professional doen?

Wil je op de hoogte blijven van salons of werkervaringsmogelijkheden in je regio, schrijf je in voor onze nieuwsbrief of volg ons op Facebook.

Heb je vragen? Mail ons

Download onze beroepenfiches